ไม่รู้จักของอร่อย! ชาวสตูลยก “แกงไตปลา” ขายดียืนหนึ่งตลอดกาล แม้คว้าที่ 1 เมนูยอดแย่โลก

“แกงใต้ปลา” เป็นแกงใต้ของไทยที่ขึ้นชื่อในเร…Read More