เรียนหมอ จบยากจริงหรือ

หลายท่านที่เคยมีความคิดว่าเรียนหมอนั้นจบยาก เข้าไม่ยากแต่จบยาก คำนี้เป็นคำกล่าวกันมาก หลายสิบปี และหมอที่กำลังเรียนอยู่นั้นจะเป็นผู้ที่ตอบให้กับเราได้ดีมากกว่า แต่สำหรับในความว่าจบยากสำหรับหมอ เป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อได้เข้าเรียนแล้ว เมื่อเข้าไปเรียนแล้วสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไม่ใช้การจบยากหรือจบง่าย แต่จบออกมาแล้วจะมีเกรดเฉลี่ยที่เท่าไหร่มากกว่า เพราะในสิ่งที่เราเรียนมา จะมีการต่อยอดหลังจากการจบ คือวิชาเอกในวิชาแพทย์ที่เราได้เรียน
สำหรับท่านที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์ ต้องหยุดคิดเรื่องการเรียนจบยากไว้ก่อน สิ่งที่ต้องคิดอันดับแรก ควรจะเป็นเรื่องของการเข้าไปแล้ววิชาที่เราจะเรียนให้เป็นวิชาเอก คืออะไร นอกจากวิชาสามัญทั่วไปที่ต้องเรียนแล้ว แล้วค่อยมาคิดว่าจบมาแล้วจะไปไหนต่อ จึงจะมีกำลังใจมากกว่า
เหตุผลที่หลายคนมองว่าเรียนหมอนั้นจบยากก็เพราะ
1.เวลาเรียนไม่เพียงพอ
ในเวลาที่เรียน จะมีเพียงแค่ชั่วโมงที่เรียนแบบจำกัด ในบางเคสหรือบางงานก็จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนมากกว่ากระบวนการอื่นๆ จนบางครั้งนักศึกษาแพทย์ก็กลัวว่าการเรียนในแต่ละวิชานั้นจะไม่ผ่าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ครูผู้สอนหรืออาจารย์ผู้สอนจะมองออกแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนแพทย์กำลังทำนั้นใช้เวลาที่กำหนดจะทำได้กี่เปอร์เซนต์ ซึ่งในบางครั้ง ของจริงที่ต้องทำอาจจะใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง แต่มีเวลาเรียนในชั้นเรียนเพียง 3 ชั่วโมง เมื่อทำในเวลาที่กำหนดไม่เสร็จ หรืออาจจะเสร็จเพียง 90% ตรงนี้สำหรับอาจารย์แล้วจะมองว่างานที่ได้รับมอบหมาย ทะลุเป้าอย่างแน่นอน นี่คือบททดสอบที่อาจจะทำให้เราคิดว่าเรียนจบยาก หรือทำให้งานไม่ผ่านได้
2.ตามเพื่อนไม่ทัน
การเรียนในบางครั้งอาจจะคิดว่าตามเพื่อนไม่ทัน ตรงนี้เป็นกันอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ทำงานช้ากว่าเพื่อน บางครั้งผู้ปกครองก็จะเห็นว่าลูกเครียดกับการเรียนมากจนเกินไป กลัวลูกจะเรียนไม่จบ หรือกลัวลูกจะท้อไปก่อน จำเป็นต้องสร้างขวัญและกำลังให้กับลูก ด้วยการพูดให้กำลังใจ หรือ การให้แรงผลักดันในเรื่องของเวลากับลูก เมื่อลูกทำงานช้ากว่าก็เป็นธรรมดาที่จะต้องใช้เวลามากกว่า ตรงนี้ ต้องเข้าใจถึงนักศึกษาแพทย์กันด้วย
ในส่วนสาระสำคัญที่หลายคนบอกว่าเรียนแพทย์จบยาก คงเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยได้เข้ามาเรียน แต่สำหรับผู้ที่มีใจต้องการอยากเป็นหมอเป็นแพทย์กันแล้ว เรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่อุปสรรค์หรือสาระสำคัญแต่อย่างใด ตั้งใจทำในสิ่งที่รับผิดชอบที่ดีที่สุด เรื่องการเรียนจบ ไม่ยากไปกว่าแขนงวิชาอื่นอย่างแน่นอน